Čo je psychowalkman?

Psychowalkman je iný názov pro audiovizuálny stimulačný prístroj (AVS prístroj).

Čo je audiovizuálna stimulácia a ako funguje?

Audiovizuálna stimulácia funguje na princípe vysielania presne riadených rytmických pulzov svetla a zvuku z ovládacej jednotky AVS prístroja do mozgu prostredníctvom špeciálnych okuliarov a slúchadiel, resp. zraku a sluchu užívateľa. Pri prehrávaní vybraného programu vysiela AVS prístroj impulzy v presne stanovenej frekvencii prostredníctvom svetelných okuliarov a slúchadiel. Prijímané svetelné a zvukové impulzy majú určitú frekvenciu napr. 10 Hz (hladina alfa). Túto frekvenciu prenáša ľudský zrak a sluch príslušnými nervovými spojeniami do mozgu k vyhodnoteniu a bioelektrická aktivita mozgu sa následne na túto vonkajšiu frekvenciu naladí. Vonkajšiu stimulačnú frekvenciu postupne preberú všetky časti mozgu, takže sa celý naladí na hladinu alfa a to so všetkými psychofyziologickými účinkami (napr. produkciou hormónov ale tiež pocitom telesnej a duševnej relaxácie).

Majú byť oči pri stimulácii otvorené alebo zatvorené?

Oči majú byť počas celej stimulácie zavreté.

Aké typy frekvencií prístroj generuje?

Prístroj generuje frekvencie od 0 Hz do 70 Hz.

Aké typy stimulácie prístroj vytvára?

Generovaním frekvencií medzi 0 Hz až 70 Hz dokáže prístroj priviesť užívateľa do stavu hlbokého spánku, alebo mu pomôcť s nabudením energie pri pocite únavy. Programy sú rozdelené do viacerých kategórií ako: učenie, relaxácia (meditácia), nabudenie energie, koncentrácia, spánok,…..Stimulácia môže pomôcť pri zmiernení stresu a únavy, dobití energie, duševnej a telesnej relaxácii, pomôcť pri zaspávaní, zlepšiť kvalitu spánku čí koncentrácie. Niektoré programy pomáhajú pri učení, tvorivosti, riešení problémov a zvýšiť celkovú psychickú a duševnú pohodu.

Je používanie prístroja bezpečné?

Audiovizuálna stimulácia je stará ako ľudstvo samo. Už pozeraním do ohňa alebo krbu dochádza k audiovizuálnej stimulácii (praskanie dreva a horenie), ktoré vytvára pocit ukľudnenia.

Pôsobí prístroj na všetkých ľudí rovnako?

Každý človek je iný špecifický a individuálny a preto aj účinky stimulácie môžu byť u každého človeka iné. Taktiež aj psychické rozpoloženie človeka je iné, niekedy je človek nervózny, niekedy je unavený a podobne. Preto si je potrebné vybrať také programy, ktoré sú užívateľovi príjemné.

Je stimulácia nebezpečná, môže vzniknúť na psychowalkmane závislosť?

Používanie prístroja nie je nebezpečné a na psychowalkmane nemôže vzniknúť závislosť. Audiovizuálna stimulácia je jedna z najbezpečnejších neinvazívnych metód stimulácie. Používaním nevznikajú žiadne vedľajšie účinky. Existujú však zdravotné obmedzenia pri ľuďoch, ktorý trpia epileptickými záchvatmi, alebo majú problémy s blikajúcim svetlom. Tiež je potrebné konzultovať použitie prístroja s lekárom pre ľudí, ktorí trpia nejakým záchvatovým ochorením.

Existujú medzi AVS prístrojmi rozdiely?

Áno existujú. Významné rozdiely medzi prístrojmi sú v type okuliarov, v type generovaných zvukov, v slúchadlách a hlavne v počte programov, ktoré prístroje obsahujú. V niektorých okuliaroch sú inštalované len biele diódy, v iných prístrojoch sú viacfarebné (najčastejšie zelená, modrá, červená). V niektorých prístrojoch je menej programov. Aj v KASINE a KASINE Exclusive je zásadný rozdiel v programovom vybavení. Kasina Exclusive je celosvetovo prístroj s najväčším počtom programov (viac ako 100 programov).  Počet programov je významný aj z pohľadu nájdenia si vhodného typu a druhu programu pre užívateľa.

Ako často prístroj môžem používať?

Prístroj môžete používať aj niekoľko krát denne. Pre maximálne využitie je vhodné prístroj používať pravidelne a dlhodobo.

Kedy môžem očakávať účinky stimulácie?

Záleží od osobnosti človeka a jeho senzitivity (citlivosti). Pre niekoho je potrebné realizovať viacero opakovaní a niekto pocíti účinky okamžite.  Záleží aj od typu prístroja a druhu programu. Odporúčame relaxáciu s prístrojom využívať často, aby sa účinky prístroja dostavili. Je to ako s tréningom – čím viac človek trénuje, tým viac sa zlepšuje. Ak mozog si musí na stimuláciu zvyknúť a to niekomu môže trvať dlhšie.