Kasina obsahuje všetkých 22 AVS programov z AVS programov prístroja Sirius, ktoré boli prekonvertované do formátu AVS programov KBS (Kasina Basic Session). Programy sa nachádzajú na priloženej mikro SD karte v zložke 3 KBS / Sirius sessions. Môžete spustiť ich prehrávanie tak, že v hlavnom menu zvolíte režim „SESSIONS“ a pomocou navigačných tlačidiel prejdete uvedenými zložkami a vyberiete si jeden z AVS programov (popísaných ďalej).

Pri prehrávaní týchto programov je možné tlačidlom „dole“ meniť nastavenie „Farby“ – vybrať si jedno zo 16 prednastavení farby svetla v okuliaroch (viac manuál AVS prístroja Kasina).

Ďalej je možné v priebehu prehrávania KBS programov tlačidlom „hore“ meniť typ modulácie / zvukovej stimulácie medzi týmito troma možnosťami:

Mod KBS – štandartné nastavenie, kde sú stimulačné zvuky generované KBS prehrávačom v prístroji podľa parametrov prehrávaného KBS súboru. Súčasne s prehrávaným KBS programom je možný príposluch relaxačnej hudby, motivačných a výukových nahrávok, záznamov prírodných zvukov, apod., z externého prehrávača pripojeného ku Kasine prostredníctvom zvukového vstupu AUX.

Mod AUX – stimulačné zvuky generované KBS prehrávačom nie je počuť a modulácia riadená príslušnými parametrami KBS programov sa aplikuje na externý zvukový signál privedený na zvukový vstup prístroja označený AUX. Pokiaľ nie je na AUX pripojený žiaden externý zdroj zvuku, nie je pri tomto nastavení modulácie pri prehrávaní KBS súborov v slúchadlách nič počuť.

Mod KBS + AUX – zvuková stimulácia je pri tomto nastavení tvorená moduláciou kombinácií zvukov tvorených KBS prehrávačom a zvuku z externého zdroja pripojeného na zvukový vstup prístroja AUX.

Taktiež môžete KBS programy otvoriť pomocou počítačového programu (vo verziách pre Widnows a počítače Mac) KBS Editor, ktorý sa nachádza na SD karte v príslušnej zložke, a prehliadnuť si stimulačné frekvencie, ktoré sú v nich použité alebo ich upravovať a podobne

V sekcii na stiahnutie nájdete podrobný manuál k prístroju. Obsahom manuálu sú popisy všetkých programov spolu s grafmi. Okrem manuálu si môžete tkatiež stiahnúť program na editáciu a tvorbu nových programov pre váš prístroj.

01 Create /Tvorenie – 25:00 – Energy/Energia  

Tento program sa pohybuje medzi frekvenciami 7, 14 a 10 Hz, a jeho cieľom je vyvolať nové a originálne nápady z podvedomia a priviesť ich k vedomému posúdeniu.

 

02 Energize /Nabitie energiou – 20:00 – Energy/Energia               

Program postupuje od 15 Hz do 30 Hz a podporuje bdelosť a elán. Neodporúča sa pred spaním.

 

03 Focus /Koncentrácia – 30:00 – Energy/Energia

Frekvencie sa v tomto programe opakovane postupne menia medzi 12 a 16 Hz, čím sa minimalizuje tendencia k „roztečeniu“ a podporuje sa stav pracovnej flexibility.

 

04 Cheer Up /Hlavu hore! – 35:00 – Energy/Energia

Program začína na bdelých 12 Hz, a postupne zrýchľuje na energických 35 Hz, odkiaľ se vracia späť na pokojných 10 Hz.

 

05 Wake/Prebudenie – 20:00 – Energy/Energia

18 Hz od začiatku do konca. Po tomto programe najskôr nebudete potrebovať šálku kávy. Neodporúčame pred spaním.

 

06 Everglade/Mokraď – 20:00 – Meditate/Meditácia

Jarné ráno s miernym dažďom… čas sa zastavil v tomto pokojnom, upokojujúcom programe. Prevažne pomalé a stredne rýchle frekvencie k navodeniu pokojného jasného vedomia.

 

07 Forest and River/Les a rieka – 16:00 – Meditate/Meditácia

Ďalšie pokojné prírodné prostredie, ale z inej oblasti. Frekvencie začínajú na 14 Hz a končia na 4 Hz. Pre hlbokú relaxáciu a meditáciu.

 

08 Meditate/Meditácia – 50:00 – Meditate/Meditácia

Program začína na uvoľnených 10 Hz a dosahuje cieľ po 15 minútach na 2 Hz. Niekoľkominútové zastavenie cestou dole na 6 Hz predstavuje užitočnú krátku zastávku na ceste k hlbokému meditatívnemu stavu.

 

09 Touch of Silence/Dotyky ticha – 14:36 – Meditate/Meditácia

Pokojné zvuky tibetských mís a minimalistické tóny piána vytvárajú pokojnú atmosféru. Svetelná stimulácia zostupuje od 10 k 6,25 Hz.

 

10 A Starlit Night/Hviezdna noc – 15:00 – Mind Art/Experimentálne

Táto vťahujúca, pokojná nahrávka s komplexnou vizuálnou stimuláciou  evokuje jasnú letnú noc plnú hviezd…

 

11 Astroturf/Hviezdny chodník – 10:00 – Mind Art/Experimentálne

Pomalé mihotanie farebných vlniek zvýrazňuje túto silne hĺbavú a uvoľňujúcu nahrávku. Tento program by mohol byť pokojne aj v kategórii  Meditácie, relaxácie.

 

12 Cascade/Vodopád – 11:28 – MindArt/Experimentálne

Jemné, pomaly sa meniace a skákajúce svetelné vzorce, prepletené so zvukmi prírody a zvukovými mozaikami.

 

13 Dreamy Sax/Snivý saxofon – 17:09 – Mind Art/Experimentálne

Tento program je založený na hudobnej nahrávke syntetizátorových akordov s bluesovými a snivým saxofónovým sólom. Svetelné vzorce sú synchronizované so zmenami synt. akordov. Frekvencie sa pohybujú medzi 10 a 3 Hz, zatiaľ čo farby sa menia medzi pastelovo oranžovou a zelenou.

 

14 EcoSync – 20:00 – Mind Art/Experimentálne

Ďalší pokojný zvukový ekosystém, tentoraz so svetelnými vzormi synchronizovanými so zvukmi prírody.

 

15 Patternity – 20:00 – Mind Art/Experimentálne          

Bohaté syntetizátorové textúry kombinované s pestrými vizuálnymi efektmi pre vytvorenie snenia, mierne surrealistickej a úchvatnej „krajiny mysle“.

 

16 Phobos 6:00 Mind Art/Experimentálne

Vaša vesmírna loď práve dorazila na obežnú dráhu Marsu a bytosti žijúce vnútri Phobosu práve začali komunikáciu s Vami prostredníctvom svetla a zvuku…

 

17 Sanguine/Optimistický – 10:00 – Mind Art/Experimentálne

Tajomná cesta do podzemnej ríše, osvetlenej len pohybujúcimi sa viacfarebnými blikajúcimi sviečkami …. Čo je to za zvuk vychádzajúci z vedľajšej jaskyne?

 

18 Space Trace/Vesmírna stopa – 15:00 – Mind Art/Experimentálne

Preskúmavate metánový oceán na vzdialenej planéte a žasnete nad životnými formami, ktoré tam nachádzate a počujete …

 

19 Spectra/Spektra – 20:00 – Mind Art/Experimentálne

Uprene hľadíte do mierne blikajúceho táborového ohňa, strácate sa vo fantázii a prechádzate bránou do krajiny kúziel.

 

20 Stagecraft- 20:00 -Mind Art/Experimentálne             

Pozorujete krajinu nikdy predtým nevidenú, cítite ako sa odpútavate od zeme, jemne hladíte prúdy vzduchu, vždy bezpečne a v úžase.

 

21 Trainspot – 7:02 – Mind Art/Experimentálne               

Hlboký zvuk rachotiaceho vlaku metra alebo cesty na vesmírnej lodi Vás privedie k meditatívnemu stavu mysle.

 

22 Weaver/Spriadač – 12:00 – Mind Art/Experimentálne

Kmeňové hudobné umenie so silnými vplyvmi majstrov ambientu. Rytmy SpectraStrobe vykresľujú silnú mozaiku…

 

23 Yonder/Tam v ďiaľke – 20:00 – Mind Art /Experimentálne

Hĺbky vedomia osvetľujú plávajúci neporiadok syntetizérových vĺn. Dovoľujú času a problémom rozpustiť sa v diaľke. Vonku, tam v diaľke…

 

24 Dream/Sen – 1:00:00 – Sleep/Spánok              

Program na podporu spánku s občasnými vpády vyšších frekvencí pre stimuláciui REM aktivity a snenia.

 

25 Night Shift/Nočná smena – 45:00 – Sleep/Spánok

Program zahrňujúci premenlivé scenérie prírodných zvukov (od dňa k noci), keď sa farby svetla menia od žltej, cez zelenú a modrú k fialovej. Začína na 12 Hz a postupne prechádza k 3,5 Hz, so zastávkami na 10 Hz, 7,83 Hz a nakoniec na 3,5 Hz.

 

26 Rest/Odpočinok – 30:00 – Sleep/Spánok

Veľmi pomalé a jemné modulácie svetla a zvuku, pre ukľudnenie vašej  mysle pred spaním.

 

27 Sleep/Spánok – 1:00:00 – Sleep/Spánok        

Postupný zostup od 10 Hz, so zastávkou na 6 Hz, ďalej pokračujúci k veľmi pomalým moduláciám. Modulácie hlbšieho tónu nad príjemným podkladom z ružového šumu.

 

28 Soliton – 12:03- Sleep/Spánok            

Bohaté pomalé premeny zvukového filtra a modulácie Vás pripravujú k zaujímavým snom …

 

29 Submerge-level I/Ponorenie sa-úroveň I – 30:00 – Sleep/Spánok

Tento program pomaly zostupuje na 4 Hz, s pokojnými vizuálnymi moduláciami prekrývajúcimi sa zvukmi tečúcej vody.

 

30 Biomarkers/Biomarkery – 10:00 – Well-being/Zdravie            

Účelom použitých stimulačných frekvencií je viesť Vás k prospešnému spomaleniu dychu a srdcového pulzu, okolo 5 dychov a 60 úderov srdca za minútu. (Červená farba svetla okuliarov určuje srdcový pulz, modrá frekvenciu dýchania.)

 

31 Center/Stred – 30:00 – Well-being/Zdravie

Program zostupuje od bdelých 13 Hz k Schumannovej frekvencii 7,83 Hz. Pomáha Vám odložiť naliehavé myšlienky a obavy a navodiť čas kontemplácie a osvieženia (nabiť sa energiou).

 

32 Clear Your Mind/Vyčistenie mysle – 16:00 – Well-being/Zdravie     

Časté skoky medzi pomalšími a rýchlejšími frekvenciami, spoločne s uvoľňujúcimi zvukmi Tibetských mís, pre obnovenie Vašej mentálnej energie. Program začína na 12,8 Hz a končí na 13,5 Hz.

 

33 Deep Rejuvenation/Hlboké osvieženie – 24:00 – Well-being/Zdravie

So začínajúcou frekvenciou 8,5 Hz a cieľovou len 1,45 Hz, s doprovodom binaurálnych rytmov a moduláciou, tento program Vás môže dostať do veľmi pokojného, hlboko regeneračného stavu mysle.

 

34 Eddies/Víry – 12:30 – Well-being/Zdravie

Plynutie kľukatou riečkou… Vo svetelnej stimulácii prevláda jemná modrá a zelená.

 

35 Fantasy/Fantázia – 5:30 – Well-being/Zdravie              

Tento krátky program sa zameriava na  Schumannovu rezonanciu (7,83 Hz), s jemnými zvukmi bubienku a gamelanu.

 

36 Overtone Universe/Alikvótny vesmír – 11:04 – Well-being/Zdravie

Zvuky pokojného alikvótneho spevu zdôrazňujú a rozširujú účinky  svetelných pulzov, s frekvenciou klesajúcou od 12 Hz po 7,83 Hz.

 

37 Alphabet/Abeceda – 20:00 – Trance/Tranz

Tento program bol vytvorený, aby Vás jemne priviedol do hypnagogie, tajomného stavu na rozhraní snenia a bdelosti vyhľadávaného mnohými prieskumníkmi hlbokých stavov vedomia.

 

38 BowlScape – 15:20 – Trance/Tranz

Tajomné, hlboké rezonancie veľkých tibetských „spievajúcich“ mís, prenikajú cez nočný svet prevažne modrých a zelených svetelných zábleskov.

 

39 Meditation with Shaman Drum/Meditácia so šamanským bubnom – 12:00 – Trance/Tranz

Hypnotizujúce zvuky šamanského bubna a binaurálne rytmy podporujú synchrónnu a striedavú svetelnú stimuláciu, začínajúcu na 22 Hz a zostupujúcu až úplne dole na 2,2 Hz.

 

40 Vapor-Chill/Odparenie – schladenie – 20:00 – Trance/Tranz

Je toto zvuk nikdy neprestávajúceho novembrového vetra, alebo 20 minút dlhlý výdych? Rozhodnutie je na Vás. Svetelná stimulácia začína na 10 Hz a poľahky, pomaly Vás dovedie k 7 Hz.

 

41 Zodiac/Zverokruh – 20:06 – Trance/Tranz

Tento program Vás dostane ešte hlbšie ako Vapor-Chill, cez pomaly sa pohybujúce hučiace štruktúry a modulácie až na pokraj spánku.

 

42 Before Learning/Pred učením – 12:00 – Learn/Učenie           

Program navrhnutý na použitie pred učením sa. Začína na frekvencii 9 Hz a pokračuje cez 4,5, 7,83, 11,25 a 18 Hz.

 

43 Relax/Relaxácia – 25:00 – Relax/Relaxácia    

Od bdelých 13 Hz tento program postupuje dole k pokojným 10 Hz. Mierne odlišné stimulačné frekvencie pre ľavú a pravú stranu pomáhajú mysli zbaviť sa obťažujúcich myšlienok.

 

44 Relax More/Viac relaxácie – 40:00 – Relax/Relaxácia              

Program podobný predchádzajúcemu, ale dlhší a s cieľovou frekvenciou 5 Hz, vhodný pre hlbokú relaxáciu alebo kontempláciu.

 

45 Relaxation by fire/Relaxácia pri ohni – 23:00 – Relax/Relaxácia             

Príjemná relaxácia sprevádzaná upokojujúcimi zvukmi praskajúceho ohňa.Počiatočná frekvencia 10 Hz, cieľová frekvencia 4,5 Hz.

 

46 Relaxation with Wind-chimes/Relaxácia so zvonkohrou – 15:00 – Relax/Relaxácia  

Pokojné zvuky zvonkohry v pokojnom letnom odpoludní. Tento program začína na 12 Hz a zanechá Vás v hlbokých 2,5 Hz.

Skupina programov Vrcholné výkony

Tieto programy vám pomôžu udržať čistú a sústredenú myseľ v priebehu celého dňa. Vyskúšajte ich, ak cítite, že vám ubúda energia.

47 Power Regeneration – 20 minút – /performance – výkon/ Regenerácia energie, obnovenie výkonnosti

Štúdie vrcholových výkonov ukazujú, že výkonnosť človeka sa zvyšuje „mikrospánkom“ (krátke zdriemnutie si „power – nap“), ako súčasť denného programu, resp. krátkou prestávkou bez akýchkoľvek povinností a zodpovednosti. Budete schopný fungovať efektívnejšie a viac toho zvládnete. Postupom času môžete taktiež zistiť, že vaša túha po stimulantoch , ako je káva, čaj alebo sladené nealkoholické nápoje, sa znižuje. Používajte tento program, alebo programy č. 3, 4, 7, 9 alebo 12 pre navodenie pocitu duševnej a telesnej regenerácie.

 

48 Performance Intensive – 18 minút –  /performance – výkon/ Vrcholný výkon

Tento program s rýchlym tempom je skvelý, ak cítite potrebu pozdvihnutia nálady. Môže byť vhodné ho doplniť vaším obľúbeným rýchlym rytmickým hudobným doprovodom. Program je možné použiť aj opakovane viac krát za sebou.

 

49 Quick Break – 15 minút 30 sekúnd – /performance – výkon/ Rýchly odpočinok

Kedykoľvek počas dňa zaženie únavu a dodá pocit osvieženia. Je veľmi užitočný hlavne keď viete, že vás čaká veľmi dlhý a náročný deň. Pätnásťminútová pauza niekoľkokrát za deň zaistí sústredenejšiu a jasnejšiu myseľ a lepšie rozhodovanie.

 

50 Power Pause – 15 minút – /performance – výkon/ Superpauza, energetická prestávka

Podobný program ako 49, avšak viac stimulačný – je skvelý s rýchlou rytmickou hudbou. Na niekoľko minút pomôže vyčistiť vašu myseľ od všetkých myšlienok a zvýši jasnosť vašej mysle.

 

51 Athletic Warm-Up – 17 minút  – /performance – výkon/ Atletická rozcvička

Pomáha zlepšiť pokojnú sústredenosť pred cvičením alebo športovým výkonom, slúži ako psychický doping. Mnoho atlétov podáva vynikajúce výkony pri tréningu, ale zhoršia sa pri pretekoch. Najlepší pretekári sú schopný udržať konzistentný výkon za všetkých okolností. Kľúčom k úspechu je pokojný aj napriek tomu sústredený stav dovoľujúci vašej mysli aj telu pracovať v harmónii. Fyzický tréning je len polovicou úsilia potrebného k úspechu pri pretekoch. V pokoji sa usaďte a predstavujte si sami seba (a váš tým) ako dosahujete cieľov, ktoré ste si stanovili. Môžete tiež použiť tento program spoločne s nahrávkami afirmáciou a inými nahrávkami na podporu vrcholových výkonov. Vy alebo vás tréner môže dokonca nahrať vaše osobné pozitívne afirmácie a prehrávať ich spolu s týmto programom.

 

52 Maintaining Peak Competitive Posture – 21 minút –  /performance – výkon/ Víťaz

Vhodný pre vizualizáciu úspechu pri športovom výkone a ku akumulácii energie. Najvhodnejší je ho použiť buď s pozitívnou afirmáciou alebo riadenou vizualizáciou napísanou alebo nahovorenou priamo vami, vašim kaučom alebo trénerom, alebo s kvalitnou motivačnou nahrávkou dostupnou na trhu. A nemusíte sa ani zúčastniť športových udalostí, aby ste využili pozitívne efekty tohto programu.

 

Skupina programov Relaxácia, upokojenie  

Ktorýkoľvek z programov tejto skupiny je potrebné užívať pravidelne ako základnú podporu psychosomatickej rovnováhy. Je užitočné čítať knihy o meditácii a upokojujúcich technikách a zaradiť tieto techniky medzi pravidelné denné aktivity.

53 Quick Work Break – 15 minút 30 sekúnd /Relax – Relaxácia/ Krátka prestávka v práci

Všeobecne je prospešné urobiť si pracovné prestávky v pravidelných intervaloch, napr. ak pracujete dlhodobo na počítači. Skombinujte tento program s vhodným strečingovým cvičením  aby ste sa vyhli mnohým chronickým fyzickým ochoreniam, ktoré stále častejšie postihujú osoby vykonávajúce dlhodobú sedavú prácu. Najviac odporúčame používať tento program v priebehu vašich prestávok. Je to vhodné tiež po obede a pre návratom k práci.

 

54 Mind Sauna – 24 minút /Relax – Relaxácia/ Sauna mysle

Vhodný doplnok autogénneho tréningu a dýchacích techník. Začnete dýchať z bránice. Pri správne vykonávanom bráničnom dýchaní sa s každým hlbokým nádychom a výdychom bude pohybovať vaša oblasť žalúdka, nie hrudníka. Keď dovolíte svalom relaxovať, napätie v tele sa uvoľní. Pri tomto programe môžete skúsiť ležať a pustiť si k nemu relaxačnú hudbu. Na konci programu je rýchly dvojminútový aktivačný úsek, ktorý vás zase patrične „naštartuje“.

 

55 Quick Refresher – 16 minút  – /Relax – Relaxácia/ Bleskové osvieženie

Program je vhodný pre chvíle, kedy sa cítite na konci svojich síl. Použite ho, ak cítite potrebu posilniť sa v priebehu obzvlášť náročných dní. Akonáhle sa viac zoznámite s jemnými rozdielmi rôznych programov, zistíte, že máte tendenciu vybrať si z nich favoritov, ktoré používate častejšie (niekoľkokrát za týždeň). Niektoré z týchto 15 – 20 minútových programov budete pravdepodobne používať dosť často, pretože sú veľmi praktické a užitočné.

 

56 Regeneration – 25 minút /Well being – Zdravie/ Najhlbšia relaxácia, regenerácia

Program vhodný pre nácvik relaxačnej reakcie – sprievodná relaxačná hudba len umocní účinky. Tento program je dostatočne dlhý pre dosiahnutie veľmi hlbokého kľudu a sústredenej koncentrácie. Niektorým ľuďom sa zdá tento program omnoho kratší ako 25 minút. Program ako je tento musí byť používaný pravidelne v priebehu niekoľkých týždňov, aby vám dôkladne pomohol naučiť sa hlboko uvoľniť a ukľudniť. Je to tiež program vhodný pre použitie s nahrávkami pre nácvik ukľudnenia a pre osobný rozvoj.

 

57 Deep Meditation – 45 minút – /Well being – Zdravie/ Transmeditácia, hlboká meditácia

Sonda sebapoznania, je nutné si pre ňu zaistiť dostatočný čas aj absolútny kľud. Urobte si čas len pre seba. Použite tento program, pokiaľ viete, že nebudete rušený. Je to najdlhší ponúkaný program a úplným začiatočníkom sa môže zdať príliš dlhý. Je to skvelý tréningový program, pokiaľ skúšate dlhodobo sa naučiť meditovať. Po nejakom čase môžete pozorovať, ako budú omnoho ľahšie prebiehať vaše meditačné cvičenia aj bez použitia prístroja.

 

Skupina programov Učenie  

Pre zlepšenie učenia je vhodné byť v kľudnom, ale sústredenom a bdelom stave. Potom sa vstrebávaním nových informácií a pojmov, a tiež zapamätanie si vecí, stáva ľahším. Veľa ľudí hľadá učebné a sebarozvíjajúce nahrávky, ktoré sú v kombinácii s AVS prístrojmi omnoho účinnejšie. Na tieto účely skúste použiť programy 59, 62 a 63 ale uistite sa, že sú vami zvolené programy dostatočne dlhé na počúvanie na celé učebné nahrávky.

58 Quick Alertness Break – 10 minút – /Learn – Učenie/ Rýchle rozsvietenie mysle

Toto je výborný program, ktorý vám pomôže udržať sústredenú pozornosť v priebehu vášho štúdia. Je vhodné ho používať každých 40 – 60 minút, pokiaľ to vyžadujú okolnosti.

 

59 Learning with Tapes – 35 minút – /Learn – Učenie/ Superlearning, učenie sa s nahrávkami

Program je špeciálne navrhnutý pre učenie sa s cudzími jazykmi z nahrávok (prípadne MP3). Používa techniky vyvinutej bulharským bádateľom G. Lozanovom, ktorým sa hovorí superlearning. Tie vyžadujú navodiť stav pokojnej a sústredenej koncentrácie.

 

60 Relax Before Exams or Pressure Situations – 15 minút – /Learn – Učenie/ Pauza pred skúškou (alebo stresovou situáciou).

Odbúra trému, navodí optimálnu sústredenosť. Zanechá vás s pocitom pokoja, sústredenia a sebadôvery. Koncentrácia môže byť narušená, ak cítite pocit úzkosti. Každý zo svojej skúsenosti pozná stav pri skúške, pod tlakom človek môže zabudnúť aj veci, na ktoré si ľahko neskôr (ako náhle tlak opadne) spomenie. Tento program je ideálny použiť pred skúškou alebo prezentáciou.

 

61 Concentration – 12 minút /Learn – Učenie/ Sústredenie

Program pre navodenie optimálnej sústredenosti. Podobný ako č. 14, avšak s dlhodobejším účinkom. Pokojné telo dovolí mysli viac schopnosti byť bdelý a pozorný. Vaša hlavná pozornosť pri tomto programe by mala byť na dovolení vášmu telu stať sa čo najpokojnejším (najviac uvoľneným) pri zachovaní vašej bdelosti. K ľahšiemu dosiahnutiu tohto účinku využite aj dýchacie cvičenia.

 

62 Creativity Enhancement – 20 minút – /Learn – Učenie/ rozvíjanie tvorivosti

Určený k stimulácii myšlienkových pochodov a rozvoju tvorivosti. Tento program prechádza radou stimulačných frekvencií, aby podporil rozvoj vašich myšlienkových procesov a kreativity. Pre maximálny úžitok je vhodné si tento program púšťať často. Vyskúšajte ho v priebehu niekoľkých dní za sebou. Snažte sa zbytočne netlačiť na nájdenie riešení: „nechajte aby nejaké riešenia prišli aj samé“. Niekedy je najlepšou metódou nechať veci: „prihodiť sa“.

 

63 Visulalisation – 20 minút /Learn – Učenie/ Rozvíjanie obrazotvornosti

Ideálne pre výtvarne vnímavé osoby. Použite ho v prípade, ak sa cítite unavený a chcete program na stimuláciu a podporu vizualizácie, ktorý prechádza radou frekvencií. Ak ste vizuálne zameraná osoba, uvidíte rôzne druhy kaleidoskopických obrazcov. Tento program si dosť užite, má veľmi príjemné „následné účinky“.

 

Skupina programov Somatické programy

Tieto programy sú užitočné hlavne vtedy, ak hľadáte uvoľnenie od napätia, ktoré vzniklo počas dňa

64 Body/Mind Awareness – 25 minút –  /Well-being – Zdravie/ Vedomie duše a tela

Kladie sa dôraz na uvoľnenie jednotlivých partií tela. Existuje priame spojenie medzi zdravím mysle a tela. Je ťažké mať pokoj v mysli, ak cítite napätie v tele. Podobne je ťažké dovoliť vášmu telu relaxovať, ak je vaša myseľ hyperaktívna alebo ak ste naplnený emocionálnou úzkosťou. Tento program je najlepší použiť v kombinácii s nahrávkou určenou pre upokojenie tela a mysle. Ak takúto nahrávku nemáte k dispozícii, môžete urobiť aj vedomé telesné cvičenie postupne prechádzajúce jednotlivé svalové skupiny a uvedomovať si miesta, kde cítite zvýšené napätie (tenziu). Pracujte na uvoľnení a relaxácii celého vášho tela po celých 25 minút tohto programu. Pokiaľ je toto vašou hlavnou oblasťou záujmu, používajte program často. Venujte pozornosť svojmu telu a sledujte ako sa s postupom času stáva uvoľnenejším.

 

65 Afternoon Break – 21 minút 40 sekúnd – /Relax – Relaxácia/ Popoludňajší odpočinok

Vhodný po návrate z práce a pred trávením voľného času. Spojte tento program s nejakou príjemnou, upokojujúcou hudbou alebo prírodnými zvukmi, aby ste sa zbavili napätia nahromadeného v priebehu dňa. Program je dostatočne dlhý, aby vám pomohol k hlbokému „osvieženiu“, ale nie príliš dlhý, aby vám príliš nezasiahol do bežných denných povinností. Jedným z najťažších problémov k prekonaniu je urobiť si každodennú chvíľku pre zmysluplné využitie AVS prístroja. Ak si dokážete vyhradiť pár minút naviac, môže sa tento program stať vašim favoritom.

 

66 Deep Tranquility – 25 minút – /Relax – Relaxácia/ Univerzálna relaxácia, hlboký pokoj

Vhodný ako základný program pre prvoužívateľov. Je jedným z najjemnejších. Jednoducho sa usaďte a nechajte sa príjemne unášať.

 

67 Goodnight – 18 minút –  /Sleep – Spánok/ Dobrú noc

Toto je ideálny program pre zakončenie vášho dňa a naladenie sa na spánok. Intenzitu svetiel je vhodné stlmiť . Je pomerne krátky, pretože nie je dobré zaspať s nasadenými okuliarmi a slúchadlami.

 

68 Release the Day – 21 minút – /Relax – Relaxácia/ Záver dňa

Ideálny ako posledná akcia pred spaním (jas v okuliaroch je vhodné stlmiť). Vhodné použiť na konci dňa pre upokojenie a navodenie vnútornej rovnováhy. Najlepšie je použiť, ak viete, že už do konca dňa nemáte nič na pláne (vrátane sledovania televízie). Možno si po počúvaní tohto programu ešte budete chcieť chvíľu čítať knihu alebo rovno ísť spať.

69 Energizer/Energizer – 12:00 – Energy/Energia              

Program navrhnutý pre zvýšenie energie, aktiváciu užívateľa. Začína na frekvencii 14 Hz a pokračuje k 20 Hz.

 

70 Energizer 2/Energizer 2 – 15:00 – Energy/Energia      

Program navrhnutý pre zvýšenie energie, aktiváciu užívateľa. Začína na frekvencii 14 Hz a pokračuje k 20 Hz.

 

71 Wake Up!/Prebuď sa! – 10:00 – Energy/Energia         

Program navrhnutý pre dokonalé prebudenie, napr. ráno namiesto kávy. Stimulačná frekvencia je 18 Hz.

 

72 Wake Up! 2/Prebuď sa! 2 – 15:00 – Energy/Energia 

Program navrhnutý pre dokonalé prebudenie, napr. ráno namiesto kávy. Stimulačná frekvencia je 18 Hz.

 

73 Get Focused/Sústreď sa – 20:00 – Learn/Učenie        

Frekvencia sa v tomto programe opakovane postupne mení medzi 14 a 17 Hz, čím sa podporuje sústredenie. Program je vhodné použiť napr. pred začiatkom učenia.

 

74 Get Focused 2/Sústreď sa 2 – 20:00 – Learn/Učenie

Frekvencia sa v tomto programe opakovane postupne mení medzi 14 a 17 Hz, čím sa podporuje sústredenie. Program je vhodné použiť napr. pred začiatkom učenia.

 

75 Improving cognition/Zlepšovanie kognitívnych funkcií – 25:00 – Learn/Učenie         

Program je založený na postupnom striedaní stimulačnej frekvencie v rozsahu 10 – 20 Hz. Účelom programu je zlepšovanie kognitívnych  funkcií.

 

76 SMR 1/Senzomotorické rytmy 1 – 27:00 – Learn/Učenie       

Program využívajúci pre stimuláciu senzomotorické rytmy, ktoré pomáhajú zmierňovať  LMD (poruchy pozornosti, učenia a chovania, ADD, ADHD).  Stimulačné frekvencie programu sú 13 – 17 Hz.

 

77 SMR 2/Senzomotorické rytmy 2 – 26:00 – Learn/Učenie       

Program využívajúci pre stimuláciu senzomotorické rytmy, ktoré pomáhajú zmierňovať  LMD (poruchy pozornosti, učenia a chovania, ADD, ADHD).  Stimulačné frekvencie programu sú 13 – 17 Hz.

 

78 Superlearning 1/Superlearning 1 – 60:00 – Learn/Učenie    

Program vhodný pre superlearning, navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 8,4 Hz.

 

79 Superlearning 2/Superlearning 2 – 60:00 – Learn/Učenie    

Program vhodný pre superlearning, navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 8,4 Hz.

 

80 Superlearning 3/Superlearning 3 – 60:00 – Learn/Učenie

Program vhodný pre superlearning, navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 10 Hz.

 

81 Superlearning 4/Superlearning 4 – 60:00 -Learn/Učenie     

Program vhodný pre superlearning, navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 8 Hz.

 

82 7 Hz Meditation 1/7 Hz meditácia 1- 40:00 – Meditate/Meditácia

Hlboká meditácia v hladine théta s cieľovou frekvenciou 7 Hz, za doprovodu upokojujúceho zvuku dažďa.

 

83 7 Hz Meditation 2/7 Hz meditácia 2- 30:00 – Meditate/Meditácia 

Hlboká meditácia v hladine théta s cieľovou frekvenciou 7 Hz, za doprovodu upokojujúceho zvuku lesa.

 

84 7 Hz Meditation 3/7 Hz meditácia 3 – 35:00Meditate/Meditácia    

Hlboká meditácia v hladine théta s cieľovou frekvenciou 7 Hz, za doprovodu upokojujúceho zvuku podvodného sveta.

 

85 Daydream Meditation/Denné snenie – 25:00 – Meditate/Meditácia

Program podporujúce „denné snenie“ (vizualizačná meditácia), s cieľovou frekvenciou 10 Hz.

 

86 Deep Alpha Meditation/Meditácia v hlbokej alfe – 30:00 – Meditat /Meditácia

Program pre meditáciu v hlbokej alfe, s cieľovou frekvenciou 8,5 Hz.

 

87 Deep Theta Meditation/Meditácia v hlbokej théte – 45:00 – Meditate/Meditácia

Program pre dlhú hlbokú meditáciu v hladine théta, s cieľovou frekvenciou 5,5 Hz.

 

88 Schumann Meditation 1/Schumannova meditácia 1 – 35:00 – Meditate/Meditácia                

Hlboká meditácia so stimuláciou na frekvencii „Schumannovej rezonancie“ 7,83 Hz.

 

89 Schumann Meditation 2/Schumannova meditácia 2 – 28:00 – Meditate/Meditácia

Hlboká meditácia so stimuláciou na frekvencii „Schumannovej rezonancie“ 7,83 Hz.

 

90 Theta Meditation 1/Théta meditácia 1 – 40:00 – Meditate/Meditácia           

Hlboká meditácia v hladine théta, s cieľovou frekvenciou 6,5 Hz.

 

91 Theta Meditation 2/Théta meditácia 2          Meditate/Meditácia     30:00

Hlboká meditácia v hladine théta, kde stimulácia postupne prechádza frekvenciami 7,83 Hz, 7,0 Hz, 6,5 Hz a 6,0 Hz.

 

92 Deep Oceanic Relaxation 1/Hlboká oceánská relaxácia 1 – 40:00 – Relax /Relaxácia

Hlboká relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, kde stimulácia postupne prechádza frekvenciami 14 – 8 Hz.

 

93 Deep Oceanic Relaxation 2/Hlboká oceánská relaxácia 2- 35:00 – Relax/Relaxácia 

Hlboká relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, kde stimulácia postupne prechádza frekvenciami 14 – 8 Hz.

 

94 Oceanic Relaxation 1/Oceánska relaxácia 1 – 25:00 – Relax/Relaxácia             

Relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, s cieľovou frekvenciou 10 Hz.

 

95 Oceanic Relaxation 2/Oceánská relaxácia 2 – 22:00 – Relax/Relaxácia             

Relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, s cieľovou frekvenciou 10 Hz.

 

96 Relaxation Break 1/Relaxačná prestávka 1 – 10:00 – Relax/Relaxácia               

Krátka relaxácia v hladine alfa, pre rýchly odpočinok, s cieľovou  frekvenciou 10 Hz.

 

97 Relaxation Break 2/Relaxačná prestávka 2 – 15:00 – Relax/Relaxácia               

Krátka relaxácia v hladine alfa, pre rýchly odpočinok, s cieľovou  frekvenciou 10 Hz.

 

98 Oceanic Sleep/Oceánsky spánok – 35:00 -Sleep/Spánok       

Program podporujúci zaspanie a dobrý spánok, sprevádzaný príjemným a upokojujúcim zvukom morského príboja. Stimulačná frekvencia 10 – 4 Hz.

 

99 Sleep 1/Spánok 1 – 30:00 – Sleep/Spánok     

Program podporujúci zaspanie a dobrý spánok, sprevádzaný zvukmi noci. Stimulačná frekvencia 7,83 Hz.

 

100 Sleep 2/Spánok 2 – 40:00 – Sleep/Spánok  

Program podporujúci zaspanie a dobrý spánok, sprevádzaný zvukmi noci. Cieľová frekvencia 4 Hz.

 

101 Sleep 3/Spánok 3 – 35:00 – Sleep/Spánok  

Program podporujúci zaspanie a dobrý spánok, sprevádzaný  upokojujúcimi zvukmi dažďa. Cieľová frekvencia 6 Hz.

 

102 Deep Regeneration/Hlboká regenerácia – 60:00 – Well-being/Zdravie       

Program vhodný pre autoregeneráciu pomocou imaginácie, pre hlbokú regeneráciu a podporu zotavenia. Cieľová frekvencia 7,83 – 1 Hz

 

103 Immunity/Imunita – 40:00 – Well-being/Zdravie   

Program pre posilnenie imunity. Frekvencia 13 – 6,5 Hz.