SpectraStrobe™

Väčšina programov psychowalkmana KASINA využíva novo vyvinutej technológie SpectraStrobe™. Tieto programy sú vlastne zvukové nahrávky (MP3 súbory) v ktorých sú za pomoci technológie SpectraStrobe™ nepočuteľne zakódované signály pre riadenie viacfarebných (RGB) okuliarov, ktoré sú presne synchronizované zo zvukovou časťou stimulácie. Vďaka tejto koncepcii môžu byť programy AVS prístroja KASINA nesmierne pestré – môžu obsahovať hudbu, prírodné zvuky, hovorené slovo a aj nesmierne množstvo ľubovoľne modulované umelé zvuky a šumy, vďaka čomu môžu využívať akúkoľvek metódu audiovizuálnej stimulácie, ktorá kedy bola vyvinutá. V tomto zmysle je KASINA veľmi flexibilný AVS systém, ktorý len tak nezostarne.

Pestrá a účinná audio-vizuálna stimulácia

Viacfarebné (RGB) svetelné okuliare prístroja KASINA môžu svietiť veľmi jasne aj jemne s mnohými farebnými odtieňmi. Každá z farieb môže byť riadená nezávisle pre ľavé aj pravé oko, vďaka čomu KASINA poskytuje najväčšie možnosti a variabilitu vizuálnej stimulácie medzi AVS prístrojmi dostupnými na trhu.

Vylepšené štandartné technológie

Psychowalkman KASINA obsahuje tiež najvyspelejší, úplne digitálny AudioStrobe dekóder. Pri prehrávaní nahrávok / programov Audiostrobe si môže užívateľ sám ľahko zvoliť zo 16 predvolieb („ColorSets“), akou farbou budú okuliare blikať. Niektoré predvoľby fungujú dynamicky – farba svetla v okuliaroch sa potom podľa zvolenej predvoľby plynule alebo skokovo mení. Vďaka tomu je vizuálna stimulácia omnoho zábavnejšia a aj pri prehrávaní toho istého programu môže byť zakaždým trochu iná, vždy originálna.

Rozsiahle možnosti, otvorenosť, flexibilita

Programy sú uložené na 8 GB mikro SD karte. Tak je možné ľahko pridávať nové hotové programy, alebo pomocou priloženého editora (software pre Windows a Mac) programy upravovať a vytvárať vlastné programy. Samotný základný koncept AVS prístroja KASINA, založený na programech využívajúcich technológie SpectraStrobe™, AudioStrobe a KBS, ponúka obrovské možnosti na poli AVS, přitom je použitie prístroja ľahké a intuitívne.