Prístroj pre audiovizuálnu stimuláciu KASINA môže skvalitniť váš život v mnohých oblastiach. Pomocou prístroja napríklad zmiernite účinok stresu, navodíte hlbokú telesnú aj psychickú relaxáciu či priaznivo ovplyvníte kvalitu spánku. Môže pomôcť aj v oblasti sústredenia, tvorivosti a pri učení, ale aj pozitívne ovplyvniť vašu výkonnosť či psychickú odolnosť. Využiť sa dá aj pri rôznych ochoreniach na zmiernenie bolesti, pri migréne, depresii, dokonca aj pri ľahkých disfunkčných poruchách.

Pravidelným používaním AVS prístroja môže dôjsť k pozitívnym účinkom z dlhodobého hľadiska, a to aj vtedy, ak prístroj práve nepoužívate. Redukcia stresu, vnútorný pokoj a väčšia vyrovnanosť - to sú zásadné predpoklady pre zdravší, šťastnejší a úspešnejší život.

PRI POTREBE RELAXU

Odstránenie stresu a navodenie duševnej a telesnej relaxácie

AVS prístroj môže pomôcť odstrániť stres pomocou navodenia hlbokej telesnej aj duševnej relaxácie. V tele sa tak zníži produkcia stresových hormónov a zároveň sa zvýši produkcia neurotransmiterov, ktoré vyvolávajú pocit šťastia. AVS prístroj dokáže navodiť hlbokú relaxáciu s vysokou účinnosťou už v priebehu niekoľkých minút, takže z hľadiska rýchlosti, ako aj efektivity ide o jednu z najúčinnejších metód vôbec. Obsahuje tiež množstvo rôznych programov pre dosiahnutie rôznych hĺbok relaxácie. Pravidelným používaním AVS prístroja sa zvyšuje schopnosť dosiahnutia stavu relaxácie aj počas stresových situácií, a to aj bez jeho použitia.


Odstránenie problémov so zaspávaním a zlepšenie kvality spánku

Programy určené na spánok pomáhajú so zaspávaním a majú pozitívny vplyv aj na jeho kvalitu. Pri pravidelnom prehrávaní programov na spánok dochádza k zlepšeniu spánkového cyklu a následne ku jeho skvalitneniu aj bez použitia AVS prístroja.

PRI POTREBE ZVÝŠENEJ AKTIVITY

Dobitie energie

Programy na rýchle dobitie energie sú vhodné v prípade, keď potrebujete rýchlo a krátkodobo zmobilizovať energetické zásoby organizmu a dosiahnuť zvýšenú výkonnosť a koncentráciu. Pri dlhotrvajúcom pocite únavy a zníženej výkonnosti je však lepšie doplniť energetické zásoby organizmu pomocou relaxačných programov.


Zlepšenie koncentrácie, pamäti a schopnosti sa učiť

AVS prístroj dokáže navodiť stav vedomia, v ktorom ste koncentrovaní, vaša schopnosť prijímať a spracovávať informácie je optimálna plus prispieva aj k výrazne lepšej schopnosti zapamätania si informácií.Rozvoj tvorivosti a schopnosti hľadať nové efektívne riešenia problémov

Programy na podporu kreativity a predstavivosti stimulujú pravú mozgovú hemisféru. Výsledkom sú nové nápady či originálne riešenia problémov, čo využijete napríklad pri umeleckej tvorbe alebo podnikaní.

PRI ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOCH

Zmiernenie bolesti či migrén

Na zmiernenie bolesti či migrén sú vhodné predovšetkým relaxačné programy v hladine alfa, pri ktorých v tele dochádza k zvýšenej tvorbe endorfínov, ktoré výrazne tlmia bolesť. Okrem toho dochádza k celkovému uvoľneniu a regenerácii organizmu a odstráneniu napätia či kŕčov, ktoré môžu byť s bolesťami spojené. Pravidelným používaním AVS prístroja môže dôjsť k znižovaniu intenzity migrénových záchvatov.


Zmiernenie depresií a úzkosti

Depresia je závažné psychické ochorenie, charakteristické zníženou hladinou niektorých neurotransmiterov v mozgu a špecifickou aktivitou rôznych mozgových častí. Medzi hlavné príčiny vzniku depresie patrí dlhodobý, ale aj akútny stres. Audiovizuálna stimulácia je svojou schopnosťou rýchlo a účinne navodiť relaxáciu veľmi účinná pri strese a výrazne pomáha znižovať jeho dopady. Optimalizuje tiež mozgovú aktivitu a zvyšuje produkciu neurotransmiterov zodpovedných za dobrú náladu.Zmiernenie ľahkých mozgových disfunkcií

Programy na podporu kreativity a predstavivosti stimulujú pravú mozgovú hemisféru. Výsledkom sú nové nápady či originálne riešenia problémov, čo využijete napríklad pri umeleckej tvorbe alebo podnikaní.

Bez ohľadu na zvolený stimulačný program či frekvenciu podporuje používanie AVS prístroja tvorbu nových nervových spojov, zlepšuje synchronizáciu rôznych častí mozgu, mimo iného aj mozgových hemisfér, čím dochádza k lepšiemu prekrveniu mozgu, a tak aj k výraznému zefektívneniu jeho činnosti celkovo.

Pravidelná audiovizuálna stimulácia frekvenciami účinne trénuje schopnosť mozgu produkovať napríklad rýchlejšie vlny beta, ktorých produkcia je pri určitých ochoreniach nedostatočná. Tým prispieva k správnemu psychickému rozvoju a dobrej schopnosti koncentrácie.

Pravidelným používaním AVS prístroja sa tiež zvyšuje schopnosť pracovať v hladine beta, a to aj bez jeho použitia.

Upozornenie: Prístroj nie je vhodné používať počas migrénového záchvatu, keďže zvýšené prekrvenie mozgu ho môže ešte umocniť. Pri depresii odporúčame vzhľadom k možnej