Kontraindikácie

Bez súhlasu lekára neodporúčame používať prístroj: 

 • tehotným ženám
 • osobám trpiacim akýmkoľvek záchvatovým ochorením (napr. epilepsia)
 • osobám s kardiostimulátorom
 • osobám po vážnom poranení hlavy alebo chrbtice
 • osobám s diagnostikovanou duševnou poruchou
 • osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog

Prístroj nie je určený na liečbu chorôb a nie je ani zdravotníckou pomôckou. Pri užívaní liekov v kombinácii s audiovizuálnou stimuláciou zatiaľ neboli zaznamenané žiadne kontraindikácie.

 

Vedľajšie účinky

Audiovizuálna stimulácia je známa už od nepamäti. Vplyv audiovizuálnej stimulácie na pilotov skúmala aj NASA, ktorá testovala pilotov na extrémnu záťaž. Audiovizuálna technológia zaznamenala enormný pokrok za posledných 50 rokov a počas tohto obdobia neboli zaznamenané žiadne negatívne vedľajšie účinky ani závislosť na audiovizuálnej stimulácii. Pri používaní AVS prístrojov sa v minimálnej miere najčastejšie objavujú:

 • bolesti hlavy alebo nevoľnosť prechodného charakteru (odporúčame stimuláciu prerušiť a pokračovať neskôr)
 • pri svetloplachosti je potrebné znížiť intenzitu svetelných efektov (signálov) na minimum

 

Odporúčania

 • počas stimulácie majte vždy zavreté oči
 • obmedzte užívanie prístroja pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu alebo drog (môže to spôsobiť nevoľnosť)
 • po skončení AVS stimulácie odporúčame 15 minútovú oddychovú pasáž
 • používanie prístroja nie je vekovo obmedzené
 • prístroj nepoužívajte v prípade ak ste chorí