Na akom princípe je to založené?

Princíp fungovania AVS prístroja je založený na fakte, že mozog, ktorý je vystavený pravidelne sa opakujúcim vzruchom (prostredníctvom zmyslových orgánov, v tomto prípade zraku a sluchu), má tendenciu zladiť svoju bioelektrickú aktivitu s frekvenciou vonkajšieho zdroja vzruchu. K tomuto zosynchronizovaniu dochádza najprv v zrakových a sluchových centrách a postupne sa šíri aj do ďalších oblastí mozgu.

Hladiny vedomia

Hladina beta (14 Hz a viac)

Je stavom bežného vedomia, keď je pozornosť zameraná na vonkajší svet a pohybový aparát je aktívny. V tejto hladine sa človek nachádza väčšinu dňa. Pri vyššom psychickom výkone či vypätých životných situáciách sa táto hladina ešte zvyšuje.

Hladina delta (4 Hz a menej)

Hladina delta je charakterizovaná úplným útlmom všetkých mozgových funkcií. V priebehu hlbokého spánku bez snov, keď do nej vstupujeme, dochádza k výraznej regenerácii všetkých životných funkcií a nahromadeniu energetických rezerv.

Hladina alfa (8 - 14 Hz)

V tejto hladine sa človek vyznačuje uvoľneným, pokojným, veľmi príjemným a jasným stavom mysle. Pozornosť je smerovaná dovnútra. Dosiahnutie hladiny alfa je cieľom väčšiny relaxačných techník. Zotrvanie v nej má regeneračné a posilňujúce účinky na všetky životné funkcie.

Hladina théta (4 - 8 Hz)

Hladina théta predstavuje prístup k podvedomiu a vyznačuje sa vybavovaním si spomienok. Je čiastočným útlmom vedomia, keď mozog nereaguje na zmyslové podnety zvonku. Do tejto hladiny sa človek dostáva pri najhlbšom uvoľnení alebo v spánku so snami. Počas nej sa koncentruje v maximálne miere predstavivosť a tvorivosť.